dunav-za-sajt.jpg

 

  

 

Ukupno: 7

Danas: 7

Juče:

 

Beč 1. Maj 

 

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije i njen politički,ekonomski i kulturni centar. Grad leži na Dunavu,u najistočnijem delu Austrije, na raskršću putnih pravaca sever-jug povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok povezujući zapadnu Evropu sa Balkanom.Ovaj grad je jedna od najstarijih metroplola u srcu Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja, bio je sedište imperatora Svetog rimskog carstva, glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije, kada je i dostigao svoj vrhunac. Umetnost i kultura imaju dugu tradiciju u Beču, a posebnu vrednost i međunarodni značaj ima muzičko kulturno stvaralaštvo. U svetskim razmerama su poznati Bečki valcer, Hor bečkih dečaka, Novogodišnji koncert bečke filharmonije,bečki balovi, kao i mnogobrojna kulturna zdanja kao što je Opera, mnogobrojna pozorišta, galerije i muzeji.Bečku arhitekturu karakteriše šarolikost stilova mnogobrojnih istorijskih epoha, počev od romanskog, gotskog, baroknog stila, pa sve do građevina iz doba klasicizma i moderne.

 

 

Program u pripremi...